Matching

Kieskeurig.nl onderscheidt zich onder andere door het bieden van productvergelijking. Niet alleen moeten deze producten worden aangemaakt in onze database, maar ook de prijzen van de webshops moeten hieraan worden gekoppeld. Dit noemen wij matchen (of matching).

Matching van prijzen

Het koppelen van een record uit de pricefeed aan een product bij ons in de database, gebeurt op basis van ean-code en de combinatie merk/partnumber. De beste resultaten worden behaald met het matchen op ean-code, vandaar dat deze ook verplicht zijn in elke pricefeed.

Waarom staat mijn prijs niet bij het betreffende product?
Dit kan veel verschillende oorzaken hebben. Onderstaand de meest voorkomende oorzaken:
- (nog) geen productgroep en dus geen producten
- ean en/of partnumber is niet bekend bij ons
- service/garantie producten plaatsen wij niet
 
Wat is het verschil tussen matched en unmatched prices?
Wij maken onderscheid tussen matched prices (gekoppeld) en unmatched prices (niet gekoppeld). Matched prices zijn prijzen die staan bij wat wij een product noemen. Unmatched prices zijn alleen 'los' vindbaar met een specifieke zoekopdracht via een zoekmachine of op Kieskeurig.nl.
 
Wat is voor Kieskeurig.nl een product?
Een product is bij ons een bestand in de database waar prijzen worden gegroepeerd, specificaties vermeld staan(meestal) en waarbij de consument reviews, vragen en antwoorden kan achterlaten.
 
Hoe werkt price matching technisch?
Aan ieder product hebben wij matchrules hangen. Deze matchrule bestaat uit een ean-code of merk/partnumber-combinatie. Aan de hand van deze matchrules worden de records uit de pricefeed gekoppeld aan het product in onze database.

Samengestelde aanbiedingen
Samengestelde aanbiedingen worden getoond nadat er geklikt wordt op 'Aanbiedingen' bij een betreffende prijs. De consument kan hier bundelaanbiedingen zien van de webshop. Voorbeelden zijn een camera incl. tasje en een tv incl. hdmi-kabel. Maar ook extra diensten zoals installatie bij een slimme thermostaat.

  • Alleen de goedkoopste prijs (van het originele enkele product) wordt direct getoond in de listing, de overige zijn zichtbaar na het klikken op 'Aanbiedingen'.
  • Dit mag alleen worden gebruikt voor samengestelde pakketten/aanbiedingen waarvan het hoofdproduct hetzelfde is.
  • Wat er in de bundel zit moet in de productbeschrijving van de record in de pricefeed staan, zodat dit duidelijk is voor de consument.
  • Gebruik dezelfde ean-code in de pricefeed bij de verschillende records. Op deze manier worden alle prijzen gekoppeld aan het hoofdproduct, waarbij de goedkoopste direct wordt getoond.
  • Als alleen de prijs van de bundel in de feed wordt aangeboden wordt deze direct getoond

Matching categorie/productgroep

De categorisering (of: productgroepindeling) moet in grote mate overeenkomen met onze indeling, of wij moeten deze koppeling makkelijk kunnen maken. In alle gevallen mag er maar één soort product in de categorie staan (dus geen accessoires van dat type product). Dit is belangrijk omdat wij op basis van deze categorisering (automatisch) producten aanmaken in onze database.

Moet mijn categorisering overeenkomen met die van Kieskeurig.nl?
De productgroep-indeling in de feed moet zo veel mogelijk overeenkomen met die op Kieskeurig.nl. Het is ook mogelijk de categorisering uit je eigen systeem over te nemen. Als de categorisering maar specifiek genoeg is voor ons. Als wij de gegeven waarde nog niet kennen, dan verwerken wij deze handmatig. Een recent overzicht van alle productgroepen kan je opvragen via shopsupport@kieskeurig.nl.
 
Mijn categorisering is niet optimaal, worden mijn prijzen wel getoond?
De prijzen die met price matching gekoppeld worden aan een bestaand product in onze database, zullen daar altijd getoond worden. Price matching is altijd leading. Niet gekoppelde prijzen zullen 'los' vindbaar zijn.
 
Wat doe ik met prijzen waar nog geen productgroep van is op Kieskeurig.nl?
Wij zien deze categorieën graag terug in de feed. Niet alleen omdat de prijzen dan goed vindbaar zijn, maar ook omdat we continu werken aan het vergroten van onze productcatalogus.

Matching levertijd

Naast prijzen en productgroepen matchen wij ook levertijden.

Waarom staat mijn levertijd op 'Onbekend'?
Dit kan twee oorzaken hebben:
  1. De levertijd gegeven in de pricefeed staat al op onbekend of deze is niet duidelijk genoeg, bijvoorbeeld 'op voorraad'.
  2. Wij hebben de waarde uit de pricefeed nog niet gekoppeld aan de notatie in onze database. Wij checken dit dagelijks, maar duurt het te lang, neem dan contact op met shopsupport@kieskeurig.nl.
Welke levertijden heeft Kieskeurig.nl?
In onze database hebben wij een zestal verschillende notaties voor de levertijd. Van '1 dag' tot 'Onbekend'. De exacte waardes en regels zijn te vinden bij Inhoudelijke condities pricefeed.
 
Wat verstaat Kieskeurig.nl onder levertijd?
De levertijd is de tijd die een webwinkel nodig heeft om de productaankoop na bestelling daadwerkelijk bij de consument af te leveren. Vaak gaat de levertijd pas in wanneer de betaling door de winkel ontvangen is.
 faq > datamanagement > matching