Voorwaarden reviewacties 2019

Er zijn steeds meer partijen die reviewacties houden onder consumenten. Wanneer je een reviewactie start, stelt Kieskeurig.nl een aantal eisen aan deze actie.

Voorwaarden reviewacties in samenwerking met Kieskeurig.nl
Onder reviewactie wordt verstaan: het stimuleren van het achterlaten van reviews door een partij anders dan Kieskeurig.nl. Door een reviewactie op Kieskeurig.nl te starten, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

1. De partij mag een reviewactie opzetten die betrekking heeft op één of meerdere producten van het merk/winkel;

2. De partij is verplicht de reviewactie voor aanvang goed te laten keuren door Kieskeurig.nl. Indien blijkt dat de voorwaarden geschonden worden, behoudt Kieskeurig.nl zich het recht voor om over te gaan tot actie;

3. Het plaatsen van een review mag niet beloond worden met een gegarandeerde fysieke incentive. Het belonen in de vorm van extra garantie is wel toegestaan;

Wat mag niet:

- Schrijf een review en ontvang een cashback.
- Schrijf een review en krijg gratis xxx

Wat mag wel:
- Schrijf een review en maak kans op ….
- Schrijf een review en ontvang een jaar extra garantie.
- Pas na het aanmelden voor de cashback actie/registratie voor garantie vragen om een review.

Uitsluitend de fabrikant mag extra fabrieksgarantie geven.

4. Communicatie omtrent de reviewactie mag op geen enkele manier sturing geven op het achterlaten van een positieve review;

5. De partij moet verplicht bij de actie vermelden dat zij middels de reviewactie alleen betrouwbare en onafhankelijke beoordelingen wil verkrijgen en dat het hierbij gaat om zowel positieve als negatieve reviews;

Voorbeeld
“Jouw goed onderbouwde, eerlijke mening helpt ons een zo goed mogelijk product te maken.”

6. Beoordelingen moeten door de consument geplaatst worden;

7. Beoordelingen worden enkel geplaatst wanneer deze voldoen aan de spelregels van Kieskeurig.nl. Deze spelregels zijn te vinden op het reviewformulier op Kieskeurig.nl. Bij het opzetten van de reviewactie, zal Kieskeurig.nl deze spelregels tijdig kenbaar maken. Bezoekers van Kieskeurig.nl vinden deze spelregels op het reviewformulier op de site;

8. Partij mag de beoordelingen niet beïnvloeden door zélf reviews op Kieskeurig.nl te (laten) plaatsen;

9. Het onder punt 8 gestelde geldt voor alle medewerkers en voor partijen die in opdracht van het
bedrijf werken. Partij dient erop toe te zien dat zij zich hieraan houden;

10. Voor het uitvoeren van een reviewactie is de partij aan Kieskeurig.nl geen vergoeding
verschuldigd;

11. De reviewactie mag worden gehouden voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de activiteit op
elk moment beëindigen om welke reden dan ook via een kennisgeving per e‐mail aan de andere
partij.

Kieskeurig.nl controleert met regelmaat of partijen de reviewacties uitvoeren volgens de hierboven beschreven gebruikersvoorwaarden. Indien blijkt dat deze voorwaarden geschonden worden, behoudt Kieskeurig.nl zich het recht voor om over te gaan tot actie.

Deze voorwaarden zijn toepassing op reviewacties die afgestemd zijn met Kieskeurig.nl.