Verwijderingsbijdrage

Verwijderingsbijdrage afgeschaft
Vanaf 14 februari 2011 is de verwijderingsbijdrage afgeschaft op bruingoed en klein huishoudelijke apparaten. Ook wordt er op energiezuinige verlichting, zoals spaarlampen en tl-verlichting, geen verwijderingsbijdrage meer gerekend. Deze bijdrage wordt vanaf deze datum in de prijs verwerkt, in plaats van bovenop de verkoopprijs. Met ingang van februari 2013 is ook de verwijderingsbijdrage afgeschaft op groot witgoed (wasmachines, wasdrogers, koelkasten etc.).

Grijsgoed
Producenten en importeurs van grijsgoed (hieronder vallen bijvoorbeeld computers, printers, faxen, kopieerapparaten en telefoons) betalen maandelijks een aandeel in de verwijderingskosten (inclusief de kosten voor verwijdering van Grijsgoed van verweesden / freeriders*). Het aandeel in de kosten is afhankelijk van het huidig marktaandeel van de individuele deelnemer. Deze financieringstructuur is geheel in overeenstemming met de geest van de wet, die de producent en importeur verantwoordelijk maakt voor de verwijdering van zijn afgedankte wit-, grijs- en bruingoedproducten.
Op ICT-apparatuur en telefoons wordt dus geen verwijderingsbijdrage geheven. Het staat de ICT-deelnemers uiteraard vrij om hun verwijderingskosten op de een of andere manier door te belasten aan de afnemers.

Inleveren oude apparaten
Voor het inleveren van oude apparaten zijn er 2 mogelijkheden.

• Allereerst kun je, wanneer je een nieuw apparaat koopt, zonder bijbetaling jouw oude apparaat inleveren bij de winkel van aankoop. Het apparaat dient dan wel gelijksoortig te zijn aan het apparaat dat je nieuw koopt. Dus een oude wasmachine voor een nieuwe wasmachine. Deze oud-voor-nieuw-regeling geldt zowel voor wit- en bruingoed als voor grijsgoed. Ook elektrische huishoudelijke apparaten waarvoor geen verwijderingsbijdrage wordt betaald, zoals bijvoorbeeld een cassettedeck, vallen onder deze regeling. Wanneer je het apparaat zelf in de winkel ophaalt, dan kun je jouw oude apparaat bij de winkel afgeven.

Webwinkels mogen er ook voor kiezen om:
- het apparaat binnen korte termijn na verkoop op te halen;
- het apparaat door de consument gratis te laten verzenden naar de distributeur of een ontvanger namens hem.
 
• De tweede mogelijkheid is het aanbieden van het oude apparaat aan de reinigingsdienst van de gemeente. De wijze waarop dit kan, verschilt per gemeente. Er zijn gemeenten waar het apparaat aan de straat kan worden gezet, anderen geven aan dat oude apparatuur bij een bepaald inzamelpunt moet worden afgegeven, bijvoorbeeld bij de gemeentewerf. Sommige gemeenten brengen hiervoor kosten in rekening.


Waar komt de Verwijderingsbijdrage vandaan?
Op 1 juni 1998 is het Besluit beheer wit- en bruingoed in werking getreden. De kern van het Besluit is dat producenten en importeurs van dergelijke producten wettelijk verplicht zijn hun in Nederland op de markt gebrachte producten na afdanken terug te nemen en te zorgen voor milieuverantwoorde verwijdering van deze producten. Voor zakelijke en particuliere gebruikers betekent dit dat zij te maken krijgen met gescheiden inzameling van wit-, grijs- en bruingoedproducten die zij willen afdanken.

*"Verweesden" zijn producten die zo lang geleden in de huiskamer van de consument zijn gekomen dat de producent, of de importeur niet meer bestaat. "Freeriders" zijn producten van producenten/importeurs die nog niet deelnemen aan het ICT-inzamelsysteem. De kosten voor verweesden en freeriders zijn gedekt, zodat ook deze producten netjes afgedankt kunnen worden.