Uitleg berekening gemiddelde shopbeoordeling

Deze score is gebaseerd op het aantal reviews die geschreven zijn in het afgelopen jaar. In de gemiddelde beoordeling tellen oudere reviews minder zwaar mee dan de meest actuele reviews. Hieronder leggen we het uit en geven we je een voorbeeld.

Weging

  • Reviews ouder dan 9 maanden tellen mee voor 20%
  • Reviews ouder dan 6 maanden tellen mee voor 40%
  • Reviews ouder dan 3 maanden tellen mee voor 80%
  • Reviews binnen 3 maanden tellen mee voor 100%

Berekening

De berekening is dan: SOM(review score * gewicht) / SOM(gewicht)

Voorbeeld

Review 1: score 8 | 4 maanden oud
Review 2: score 7 | 2 maanden oud
Review 3: score 5 | 10 maanden oud

De som van de scores = 8 x 0.8 + 7 x 1.0 + 5 x 0.2 = 14.4

De som van de gewichten = 2 (0.8 + 1.0 + 0.2)

De shop score = 14.4 / 2 = 7.2