Bayer Natria Flitser 3-in-1 Spray 1L - Specificaties

Geen reviews beschikbaar Schrijf een review
Inhoud en samenstelling van dit artikel
Capacity
1 l
Meegeleverd
Meegeleverde producten
1 liter
Gevarenaanduiding
Signaling Word
Waarschuwing
Hazard Statements
EUH401:Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen., H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Overige kenmerken
Admission Number BE
nvt
Admission Number NL
13565 N
Precautionary Statement
P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Algemene kenmerken
Eancode
8712171019508