Online kopen

Het kopen via internet is de laatste jaren erg in populariteit toegenomen. Inmiddels kopen vele consumenten allerlei producten bij webwinkels. Dit varieert van cd's en computerspellen tot grotere aankopen als een thuisbioscoop en ook reizen worden veelal online geboekt!

De belangrijkste redenen om via internet te kopen zijn de lagere prijzen, de grote keus uit producten en het gemakkelijk kunnen plaatsen van een bestelling. Het thuis laten bezorgen van bijvoorbeeld een televisie is natuurlijk een stuk prettiger dan zelf zo'n grote zware doos in de auto zetten. Snel op internet een reis uitzoeken is ook fijner dan een dikke vakantiegids doorbladeren.

Sommige consumenten zijn toch nog huiverig voor het doen van een aankoop via internet. Verhalen dat er "zakken met zand" en "dozen met stenen" worden verstuurd, circuleren nog steeds en ook het online betalen (vooral via creditcards) veroorzaakt nogal wat onrust. Hieronder geven wij je informatie over wat er zoal komt kijken bij het doen van online aankopen.

Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. 

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

  De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

  - Aankoop van onroerend goed;
  - Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
  - Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
  - Kranten en tijdschriften;Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
  - Financiële diensten;Weddenschappen en loterijen;Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
  - Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

 • De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

  De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
  - Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
  - De belangrijkste kenmerken van het product;
  - De prijs van het product (inclusief alle belastingen);
  - Indien van toepassing, de kosten van aflevering;
  - Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
  - Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
  - De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;
  - De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

 • De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

  - De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode + een modelformulier voor consumenten. Dit formulier kan de consument invullen als hij gebruik wil maken van de bedenktijd;
  - Het bezoekadres van de leverancier;
  - Gegevens omtrent eventuele garantie;
  - Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.

  Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 14 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van 12 maanden.


  Thuiswinkel Waarborg
  Er zijn verschillende keurmerken, waarvan sommige specifiek gelden voor een bepaalde productgroep, zoals bijvoorbeeld voor telecom sites.
  Kieskeurig heeft ervoor gekozen om het Thuiswinkel Waarborg logo op de Kieskeurig site te vermelden.

  Het Thuiswinkel Waarborg is een keurmerk voor veilig en betrouwbaar winkelen via o.a. internet. Winkels die lid worden van Thuiswinkel Waarborg moeten zich houden aan duidelijk omschreven regels. Ontevreden consumenten kunnen een beroep doen op een onafhankelijke geschillencommissie.

  Zie ook http://www.thuiswinkelwaarborg.nl.