Kieskeurig.nl is onafhankelijk en betrouwbaar


Kieskeurig.nl = betrouwbaar

Kieskeurig.nl wil consumenten zo goed mogelijk helpen bij het maken van een keuze voor een product en de aankoop bij een betrouwbare webshop. Om deze reden kan niet iedere webshop zich aansluiten bij Kieskeurig.nl.

De webshop moet:

  • minimaal één jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel onder dezelfde eigenaar;
  • minimaal een half jaar online actief zijn;
  • voldoen aan de wet Verkopen op afstand.

Eenmaal aangesloten controleren we de webshops nog steeds. Bij Kieskeurig.nl hebben we een speciale afdeling die zich bezighoudt met fraude en misleiding. Indien winkels zich niet aan onze voorwaarden houden, ondernemen we de nodige stappen. Als een webshop zich na onze waarschuwing nog steeds niet aan onze regels houdt, dan kan dit betekenen dat de samenwerking wordt beëindigd.


Testbestelling
Daarnaast voeren we n.a.v. opvallende reviews of signalen uit de markt, testbestellingen uit. Deze testbestellingen worden gedaan door een onafhankelijke partij.


Reviews
Dagelijks krijgen wij veel consumentenreviews binnen. Deze moeten voldoen aan een aantal voorwaarden (www.kieskeurig.nl/reviews). De reviews worden stuk voor stuk handmatig gecontroleerd door een team van getrainde moderators. Zij voeren diverse checks uit om de betrouwbaarheid van de reviews te waarborgen.


Hoe kan je zelf een webshop controleren op betrouwbaarheid?
Ondanks dat winkels zich aan voorwaarden moeten houden om aangesloten te zijn bij Kieskeurig.nl, kan het voorkomen dat de aankoop niet zo loopt zoals je had verwacht. Daarom is het ook belangrijk dat jij zelf goed oplet en controleert of je een goed gevoel hebt bij een winkel, voordat je de aankoop doet. Lees hieronder de tips voor je een aankoop doet:

1. Lees de reviews
Veel consumenten schrijven een review over hun ervaring met de winkel. Ga naar www.kieskeurig.nl/winkels en zoek de winkel op waar jij een aankoop wilt doen. Klik op de winkelnaam en ga naar het tabblad ‘Consumentenreviews’. Hier vind je alle reviews over de winkel, waarbij de meest recente reviews bovenaan staan. Door de reviews te lezen, kan je zelf bepalen of je een goed gevoel hebt bij de winkel.

2. Doe de shopscan
De website van Consuwijzer.nl heeft een speciale shopscan ontwikkeld, waarmee je zelf kan controleren of de winkel te vertrouwen is. Deze kan je vinden op: www.consuwijzer.nl/shopscan.

Mocht je de situatie echt niet vertrouwen, dan kan je de situatie voorleggen door contact op te nemen door het contactformulier in te vullen op www.kieskeurig.nl/contact.


Kieskeurig.nl = onafhankelijk

Om onze bezoekers zo goed mogelijk te helpen willen wij transparant en onafhankelijk zijn. Zo staat de laagste prijs van een product standaard bovenaan de pagina waar de productprijzen per webshop worden getoond. Geen enkele partij kan deze plek ‘kopen’ door ons meer te betalen. Tevens zijn er geen verborgen kosten. Wij laten de aankoopprijs inclusief alle kosten zien (zoals bijvoorbeeld de verzendkosten). Daarnaast moeten alle webshops (geen uitzonderingen) zich aan de overeenkomst en onze voorwaarden houden en betalen ze allemaal hetzelfde tarief om op Kieskeurig.nl te staan.

Testbestellingen
Onze testbestellingen laten we uitvoeren door een andere (onafhankelijke) partij. Dit om te laten zien dat we op een onafhankelijke manier onderzoek verrichten.

Vraag: Hoe onafhankelijk en betrouwbaar zijn jullie als webshops moeten betalen om op jullie website te staan?

Antwoord: We zijn onafhankelijk en betrouwbaar omdat iedere aangesloten webshop hetzelfde tarief betaalt om op Kieskeurig.nl te staan. Klik jij als bezoeker via Kieskeurig.nl door naar een webshop, dan ontvangt Kieskeurig.nl daar een vergoeding voor. Wij helpen onze bezoeker met kwalitatieve prijs- en productinformatie om deze keuze te kunnen maken.