Hoe zijn de energiekosten opgebouwd?

Je energierekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen: leveringskosten, netwerkkosten en belastingen. Deze kostenposten vind je terug op je energierekening, ook wel de jaarrekening genoemd. Niet op al deze onderdelen heb je invloed en kan je dus zelf bepalen.

Leveringskosten

Waar je wel invloed op hebt, zijn de leveringstarieven. De energieleveranciers bepalen zelf de leveringstarieven: wat je betaalt per verbruikte kWh stroom en m3 gas. Deze leveringstarieven veranderen geregeld.
 

Door te switchen naar een andere energieleverancier kun je besparen op de leveringskosten. Heb je een contract voor een bepaalde periode afgesloten, dan heb je de garantie dat binnen die periode de leveringstarieven gelijk zullen blijven.

Vastrecht en regiotoeslag

Onder leveringskosten vallen ook het vastrecht voor stroom en gas en de regiotoeslag voor gas.
 

Het vastrecht is een vast bedrag per maand, dat je betaalt voor zowel gas als stroom. Je kunt het eigenlijk beschouwen als administratiekosten. De energieleveranciers mogen zelf bepalen hoeveel vastrecht zij heffen. Hier kunnen behoorlijke verschillen in zitten.
 

Bovenop het gastarief komt de regiotoeslag. Dit is een toeslag die afhankelijk is van je woonplaats. Heel eenvoudig gezegd: hoe dichter je bij het gaswinningsgebied in Groningen woont, hoe lager de regiotoeslag.

Netwerkkosten

Iedereen met een energieaansluiting betaalt netwerkkosten. Het beslaat een groot deel van de energierekening.
 

De netbeheerders in Nederland zorgen voor het transport van gas en stroom. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kabels en leidingen en zorgen ze dat je huis aangesloten is op het energienetwerk. De energiemeter in je huis wordt ook geïnstalleerd en onderhouden door je netbeheerder.
 

Je kunt de netbeheerder niet zelf kiezen, in tegenstelling tot je energieleverancier. Als je overstapt naar een andere energieleverancier veranderen de netwerkkosten niet. De netwerkkosten worden elk jaar vastgesteld.

Energiebelasting en heffingskorting

De overheid bepaalt de hoogte van de energiebelasting en andere heffingen. De btw en energiebelastingen zijn voor iedereen gelijk en veranderen elk jaar per 1 januari. De tarieven die we op Kieskeurig.nl laten zien, zijn inclusief btw en belastingen.
 

Elk huishouden met een energieaansluiting heeft recht op de heffingskorting. Het is een vastgesteld bedrag, dat in mindering wordt gebracht op je energierekening.

Jaarafrekening

Aan het eind van het jaar, dus 12 maanden nadat je contract begon, krijg je de jaarrekening. Op de jaarrekening staat hoeveel je uiteindelijk verbruikt hebt. Was dat minder dan waar je maandelijks voor betaalde? Dan krijg je geld terug. Verbruikte je meer dan geschat? Dan moet je bijbetalen.

Bekijk hoeveel jij kunt besparen

Naar energie vergelijken