Soorten energie

Er zijn verschillende soorten energie. Deze zijn grofweg in te delen in niet-duurzame of grijze energie en duurzame of groene energie. Het verschil zit in de wijze waarop de energie wordt opgewekt.
 

Wanneer je energieprijzen gaat vergelijken, zul je bij de verschillende contracten zien dat er een verschil wordt gemaakt tussen groene en grijze stroom. Maar wat is dat verschil eigenlijk?

Grijze stroom

Niet-duurzame of milieuonvriendelijke grijze energie is te verdelen in twee soorten energie. De eerste is grijze stroom gemaakt van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardgas en aardolie. Door de verbranding van deze brandstoffen komt er CO2 of broeikasgas vrij, wat schadelijk is voor mens en milieu. Bovendien kunnen deze brandstoffen opraken.
 

De tweede soort grijze stroom is stroom die opgewekt wordt met behulp van kernenergie. Hierbij komen geen milieubelastende gassen vrij, maar is er wel sprake van schadelijk afval. Deze soort energie is dus nog steeds schadelijk voor het milieu.
 

Het nadeel van grijze stroom is dus dat de brandstoffen een keer opraken. We weten nog niet wanneer, maar het is in ieder geval goed om te kijken naar andere initiatieven en manieren voor het opwekken van (duurzame) soorten energie, zoals groene stroom.

Groene stroom

Groene stroom wordt opgewekt door de natuur, zoals door wind en water, en is dan ook milieuvriendelijk. Het grote voordeel van groene stroom is dat de energiebronnen niet opraken, het wordt daarom ook duurzame energie genoemd. Voorbeelden van soorten groene energie zijn:
 

  1. Windenergie
  2. Zonne-energie
  3. Waterkracht
  4. Groengas
  5. Biomassa (o.a. hout en diermeel)


Er zijn inmiddels veel energieleveranciers die aandacht besteden aan groene stroom en de opwekking hiervan en ook hoe jij als consument stroom kan opwekken, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen. Op die manier kun je ook besparen op je energierekening.

Zelf kiezen

Als consument merk je niet dat je ‘andere’ groene stroom krijgt, want de stroom blijft hetzelfde, maar het milieu merkt dit wel! Je mag zelf kiezen of je grijze of groene stroom af wilt nemen.
 

Op het stroometiket kun je per leverancier nakijken waar de producten precies uit bestaan en welke soorten energie bronnen gebruikt worden voor het opwekken van de stroom. Dat stroometiket stuurt je energieleverancier ieder jaar op. Je kunt ook een combinatie hebben van grijze stroom met groene stroom.
 

Het is echter niet meer zo dat groene energie heel veel duurder is dan grijze energie. De prijzen verschillen nauwelijks omdat de overheid subsidies geeft voor de duurdere productiewijze van groene stroom. Bekijk de tarieven op Kieskeurig.nl en maak een berekening van wat het voor jouw verbruik betekent wanneer je voor groene of grijze stroom kiest.

Bekijk hoeveel jij kunt besparen

Naar energie vergelijken