Ontwikkeling energiemarkt

Een decennium geleden was er per postcodegebied dezelfde energieleverancier voor grijze stroom en gas. Energieprijzen van verschillende energiemaatschappijen vergelijken was niet aan de orde.
 

1 juli 2004 werd de energiemarkt vrijgegeven. Veel mensen bleven bij hun oorspronkelijke energieleverancier, die van voor de marktopening. Tegenwoordig weten steeds meer mensen dat het vergelijken en switchen van energieleverancier behoorlijk wat voordeel kan opleveren.

Nutsbedrijven

Gas en elektriciteit werd in de 20e eeuw geleverd door nutsbedrijven. Dit zijn (overheids)bedrijven die van openbaar nut zijn. In dit geval de bedrijven die gas, elektriciteit en water leveren.
 

Omdat de Europese Unie aanstuurde op vrij verkeer van kapitaal, diensten, goederen en mensen, startte de overheid eind vorige eeuw met het privatiseren en liberaliseren van de energiemarkt. In Nederland was dit voor grijze stroom en gas op 1 juli 2004 gerealiseerd, maar sinds 1 juli 2001 konden consumenten al zelf kiezen voor een leverancier van groene stroom.

Elektriciteitswet 1998

Hoe leveranciers zich binnen de vrije energiemarkt moesten en nog steeds moeten gedragen, is beschreven in de Elektriciteitswet 1998. Deze destijds nieuwe wet geeft uitvoering aan de Europese richtlijn voor liberalisering van de elektriciteitsmarkt.
 

Tegelijkertijd werd in 1998 de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (DTe), later de Energiekamer, opgericht om deze wet uit te voeren en toe te zien op de naleving. DTe viel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en was ondergebracht bij de Nederlandse Mededingsautoriteit die nu Autoriteit Consument & Markt heet.

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat de vrije Nederlandse energiemarkt goed werkt en controleert naleving van wetten en regels op het gebied van energie en drinkwater. Iedereen moet toegang kunnen hebben tot het gas- en elektriciteitsnet, de energiemarkt moet transparant zijn en energie-aanbieders mogen eventuele machtspositie niet kunnen misbruiken.
 

De ACM Regelgeving is zowel gebaseerd op Europese verordeningen als op Nederlandse wetgeving. Sommige wetgeving is door de regering nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
 

Een AMvB kan weer verder uitgewerkt worden in een ministeriële regeling, zoals voor groengas bijvoorbeeld . In beleidsregels staat hoe het ministerie of de ACM de beleidsruimte invult.

ACM levert besparing energiekosten op

In het jaarverslag 2013 van de ACM is te lezen dat het optreden van de ACM heeft geleid tot lagere tarieven die de netbeheerders mogen rekenen voor het transport van elektriciteit en gas. Consumenten en bedrijven profiteerden hier voor 780 miljoen van.
 

Om te voorkomen dat consumenten te veel betalen voor hun energie, heeft de ACM verschillende acties ondernomen. Zo zijn investeringen goedgekeurd om de importmogelijkheden van elektriciteit uit Duitsland te vergroten. Ook zijn de tarieven van de netbeheerders, die niet met elkaar concurreren, op een lager niveau vastgesteld.
 

Tot slot is er een voorlichtingscampagne gestart voor consumenten die willen overstappen – ‘Niets doen kost je poen’- om hen te wijzen op de mogelijkheden. Met de inzet van deze verschillende instrumenten wil de ACM bereiken dat energie ook in de toekomst voor consumenten betaalbaar blijft.

Energieprijzen vergelijken is slimme keuze

Met het vrijgeven van de energiemarkt in 2004 is de keuze om regelmatig over te stappen steeds logischer. Ook de ACM bevestigt dit. Energieprijzen vergelijken, toespitsen op je eigen situatie en kiezen voor die energiemaatschappij die het beste aanbod doet is een slimme keuze voor wie op de energierekening wilt besparen. Op Kieskeurig.nl kun je eenvoudig en snel energieleveranciers met elkaar vergelijken om te zien welke leverancier voor jou de beste keuze is.

Bekijk hoeveel jij kunt besparen

Naar energie vergelijken