De energierekening uitgelegd

Van je energieleverancier ontvang je verschillende energierekeningen waarop diverse kostenposten zijn terug te vinden. zo ontvang je een voorschotnota, een jaarafrekening en eventueel een eindafrekening.

Op de energierekening staat een aantal vaste kosten, kosten die per leverancier en per regio verschillen en verbruikskosten die uiteraard afhankelijk zijn van het gebruik. Op een aantal kosten kun je besparen door energieleveranciers goed met elkaar te vergelijken.

Voorschotnota

De energiekosten betaal je maandelijks vooruit. Deze nota heet dan ook de voorschotnota. De maandelijkse energiekosten zijn veelal gebaseerd op historisch verbruik of - zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw - er wordt een schatting gemaakt op basis van het type huis en de gezinssamenstelling. Na een jaar ontvang je het verzoek om je meterstanden door te geven. Op basis hiervan wordt de jaarnota opgesteld.

Jaarafrekening

In tegenstelling tot de maandnota gaat het bij een jaarafrekening om het werkelijke verbruik. Bovendien weet de energieleverancier dan ook hoe duur de energie was. Op basis hiervan kan het zijn dat je geld terug krijgt als blijkt dat je minder energie hebt verbruikt dan dat je vooruit hebt betaald.
 

Als je geld moet bijbetalen, heb je meer verbruikt dan geschat. In beide gevallen zal de maandelijkse voorschotnota voor het komende jaar worden bijgesteld. Heb je precies voldoende betaald dan wordt er niets verrekend.

Eindafrekening

Wie verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier krijgt een eindafrekening. Hierop staat wat je precies hebt verbruikt tot aan de dag van verhuizing of overstappen. Op basis van de opgegeven meterstanden wordt bepaald of een verrekening op de energierekening nodig is. Het kan zijn dat je geld terugkrijgt of dat je moet bijbetalen.

Bekijk hoeveel jij kunt besparen

Naar energie vergelijken