Autoriteit Consument & Markt

logo autoriteit consument en markt

De belangrijkste taken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn het toezicht houden op energieleveranciers, de handhaving van regelgeving en het voorlichten van consumenten.

Geschiedenis

  1. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) was verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet uit 1998.
  2. De Consumentenautoriteit (CA) behandelde klachten over inbreuk op het consumentenrecht.
  3. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) was toezichthouder op het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie.

Sinds april 2013 zijn de NMa, de CA en OPTA samengevoegd tot de Autoriteit Consument & Markt, de ACM. De ACM werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Voor consumenten

De ACM wil dat de energiemarkt voor consumenten helder is, zodat zij weloverwogen kunnen kiezen en weten wat hun rechten zijn.


Als toezichthouder ziet de ACM erop toe dat energieleveranciers kwalitatief en eerlijk handelen. Onder toezicht houden wordt ook verstaan het zorgen dat consumenten niet gedupeerd worden. De ACM zorgt voor bescherming van consumenten tegen machtsmisbruik en oneerlijke prijzen.


De ACM is ook toezichthouder over de netbeheerders en stelt maximumtarieven vast voor transport en aansluiting.

Sancties

Betrouwbare energieleveranciers krijgen een vergunning. Wanneer energieleveranciers of transportbedrijven zich niet aan de regelgeving houden, kunnen er sancties worden opgelegd: de ACM kan een bindende aanwijzing geven, een last onder dwangsom of een boete opleggen.


De ACM kan publiekelijk waarschuwen voor energiemaatschappijen die zich niet aan de regels houden. Energiemaatschappijen zijn verplicht mee te werken aan onderzoek van de toezichthouder.


Als er bij de ACM meerdere meldingen over één bedrijf binnenkomen, wordt er gesproken over een structureel probleem. De ACM kan dan verschillende acties ondernemen, bijvoorbeeld het geven van een boete of het bedrijf dwingen een oplossing te zoeken.

Ik heb een vraag of klacht

Voor advies en informatie over de regelgeving en energieleveranciers kun je als consument terecht bij de ACM. Via hun website kun je advies krijgen over je rechten in bepaalde situaties en/of problemen met je energieleverancier of het transportbedrijf.


Klachten die worden geregistreerd bij ConsuWijzer, zullen worden doorgegeven aan de ACM. De ACM gaat op haar beurt aan de slag met de klacht.


Ook kun je met klachten terecht bij de Geschillencommissie Energie en bij Klachtenkompas.nl van de Consumentenbond. De Consumentenbond treedt in het laatste geval op als toezichthouder en kijkt of jouw klacht serieus in behandeling wordt genomen door jouw energiemaatschappij.

Bekijk hoeveel jij kunt besparen

Naar energie vergelijken